Belastingdienst

Koronakryzys – odroczenie płatności zadłużeń wobec Belastingdienst

W przypadku problemów z płynnością finansową przedsiębiorca (też ZZP) może złożyć wniosek o odroczenie płatności podatku dochodowego, podatku od wynagrodzeń oraz podatku BTW na okres 3 miesięcy.

Koronakryzys – odroczenie płatności zadłużeń wobec Belastingdienst Read More »