Czy jesteś dla Belastingdienst samodzielnym przedsiębiorcą ZZP?

Kiedy dla Belastingdienst jesteś samodzielnym przedsiębiorcą i masz prawo do korzystania ze zniżek podatkowych? Aby to określić, musisz odpowiedzieć na poniższe pytania.

  • Czy osiągasz zysk? Jeśli tak, to ile?

Jeśli osiągasz bardzo mały zysk lub ponosisz strukturalną stratę, wg Belastingdienst nie jesteś samodzielnym przedsiębiorcą. Wówczas nie masz prawa do ulg podatkowych i zysk należy rozliczyć, jako dochód z dodatkowych zajęć.

  • Jak niezależna jest Twoja firma?

Jeśli inni mogą decydować, jak powinieneś zarządzać swoją firmą i jak wykonywać swoją pracę, świadczy to o braku niezależności i nie jesteś przedsiębiorcą.

  • Czy posiadasz kapitał?

Kapitał jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania większości firm. Musisz inwestować na przykład w maszyny, narzędzia, reklamę, zatrudnianie pracowników i ubezpieczenia.

  • Ile czasu poświęcasz swojej firmie?

Jeśli poświęcasz dużo czasu na rzecz swojej firmy ale nie generujesz zysków, zwykle nie jesteś przez fiskus widziany jako samodzielny przedsiębiorca. Aby mieć prawo do ulg, musisz poświęcić swojej firmie wystarczająco dużo ale również generować zysk.

  • Kim są Twoi klienci?

Musisz dążyć do posiadania wielu klientów, aby ograniczyć ryzyka i mieć płynność finansową. Kiedy masz kilku klientów, Twoja niezależność wzrasta.

  • W jaki sposób reklamujesz swoją firmę?

Istnienie Twojej działalności uzależnione jest od posiadania klientów. Aby być traktowanym przez fiskus jako przedsiębiorca, musisz pokazać, że ciągle szukasz nowych klientów, na przykład poprzez reklamę, stronę internetową, szyld lub własny papier firmowy.

  • Czy ponosisz ryzyko?

Czy jest szansa, że ​​Twoi klienci nie zapłacą za wystawione faktury? Czy jesteś uzależniony od popytu i podaży Twoich produktów i usług.

  • Czy jesteś odpowiedzialny za zadłużenia swojej firmy?

Jeśli jesteś odpowiedzialny za zadłużenia swojej firmy, najprawdopodobniej zostaniesz potraktowany jako samodzielny przedsiębiorca.

Należy wziąć te punkty pod uwagę, aby nie stracić prawa do ulg podatkowych. Jeśli masz odnośnie tego tekstu pytania, skontaktuj się ze mną i wspólnie ustalimy jak możemy sprawić aby twoja firma była przez Belastingdienst traktowana jako działalności gospodarcza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top